Wednesday’s NHL Hockey Free Picks & Predictions [11/14/18]