Sunday’s NHL Hockey Free Picks & Predictions [1/20/19]