Sunday’s NHL Hockey Free Picks & Predictions [10/13/19]