Friday’s NHL Hockey Free Picks & Predictions [1/4/19]